CENOVNIK

NOĆU I PRAZNIKOM – obračunavamo dodatnih +40%

1.200 RSD – za jedan sat čekanja (Beograd, Srbija)

PROVERITE – cenu za jedan sat čekanja u evropskim zemljama

Pratnja u Srbiji, bolnica, dom zdravlja, banja

2.000 rsd/1sat, 48.000 rsd/dan za 24 sata
+135 rsd/km do lokacije ustanove

Pratnja u zemljama EU i inosranstvu je

40 eur/1sat, 880 eur/1dan za 24 sata
+1,35 eur/km do lokacije ustanove

BEOGRAD

2.500 RSD – u jednom pravcu, uži deo grada Beograda

4.500 RSD – u oba pravca, uži deo Beograda u roku do 24 sata

BEOGRAD +okolina

3.000 – 5.000 RSD – u jednom pravcu okolina grada Beograda

PROVERITE – za oba pravca teritorija Beograda u roku do 24 sata

SRBIJA

2.000 RSD – cena po danu

+ 125 RSD – za svaki kilometar vožnje

EVROPA

4.000 RSD – cena po danu

+ 1,35 EUR – za svaki kilometar vožnje